groenblauw

Praktijk voor psychotherapie en psychoanalyse Utrecht

bloesem

Vergoede zorg

In mijn praktijk werk ik zonder contracten met zorgverzekeraars. De hoogte van de vergoeding door de zorgverzekeraar hangt af van uw verzekeringspolis (natura- of restitutiepolis). U heeft recht op 100% vergoeding als u een pure restitutiepolis heeft. U heeft dan ook 100% vrije artsenkeuze. Let op: veel verzekeraars verkopen wel een restitutiepolis, maar vergoeden dan toch niet het gehele bedrag (meestal wel minimaal 90%). Met een ander soort verzekering, zoals een naturaverzekering, worden de kosten voor 50 - 80% vergoed. Kijk voor informatie over vergoedingen op de site van de Contractvrije Psycholoog. Dit is ook van toepassing op psychiatrische zorg. Ook de site www.zorgwijzer.nl kan u helpen om te kijken welke verzekering het beste bij uw situatie past. Uiteraard kunt u bovenstaande met mij bespreken, maar de uiteindelijke verantwoordelijkheid om het goed te regelen, ligt bij u.

Tarieven

De tarieven die ik hanteer komen overeen met de tarieven van de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit).

Facturatie

U krijgt na afloop van de gehele behandeling (dus niet per gesprek!), of uiterlijk na één jaar als de behandeling nog loopt, een factuur toegestuurd die u zelf aan mij moet voldoen. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, dient u deze factuur in bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw polis, krijgt u alles of een deel van de kosten vergoed. Het niet vergoede deel komt voor uw eigen rekening.

Eigen risico

Iedereen van 18 jaar en ouder heeft een verplicht eigen risico wat betreft zorgkosten, ongeacht het soort polis. In 2021 is het verplicht eigen risico € 385,00. Dat betekent dat u de eerste € 385,00 van de behandeling zelf betaalt.

Dringend advies

Ik adviseer u dringend om, vóórdat u bij mij in behandeling gaat, uw zorgverzekeraar een e-mail te sturen met de vraag hoeveel procent van het NZA-tarief uw verzekeraar vergoedt als u bij een ongecontracteerde zorgverlener in behandeling gaat, en wat de overige voorwaarden zijn. Ook raad ik u aan om goed te kijken welke verzekering het beste bij uw situatie past, en eventueel over te stappen naar een andere verzekeraar. Tot januari van aankomend kalenderjaar kunt u van verzekering en verzekeraar wisselen, bijvoorbeeld: uw naturapolis omzetten naar een restitutiepolis.

Afzeggen

Voor gemiste afspraken of afzeggingen minder dan een week vooraf breng ik u € 75,- in rekening. Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

© 2021 www.praktijkgoes.nl Disclaimer