groenblauw

Praktijk voor psychotherapie en psychoanalyse Utrecht

bloesem

Psychotherapie

In mijn praktijk geef ik psychotherapie vanuit overwegend psychoanalytisch referentiekader. Uitgangspunt van deze behandelvorm is dat u, net als ieder mens, in uw ontwikkeling beïnvloed bent door de ervaringen die u in uw leven heeft opgedaan. Dit zie je terug in de wijze waarop u met uzelf en met anderen omgaat. Als u al langere tijd last heeft van bepaalde klachten, kan het zijn dat u vaste patronen van doen en laten heeft ontwikkeld, die deels helpend, maar ook blokkerend kunnen zijn.

In de therapiegesprekken wordt u gevraagd om zo open mogelijk te vertellen over wat u bezig houdt. Samen onderzoeken we dan welke patronen bij u spelen, en wat de achterliggende (verborgen) drijfveren zijn. Doordat u zich meer bewust wordt van uw emoties en gedrag, en dit beter leert begrijpen, komt u al voelend tot andere manieren van omgaan met uzelf, met andere mensen, en met de dingen die zich in uw leven voordoen. Dit is meestal geen makkelijk proces, en gaat vaak met pijnlijke gevoelens gepaard. Ik bied u ruimte en houvast om dit proces toch aan te gaan. Het gewenste resultaat is, naast vermindering van uw klachten, dat u zich met meer eigenheid en met grotere innerlijke vrijheid kan bewegen, en dat u meer voldoening uit uzelf, uw relaties en uw leven kan halen.

Afhankelijk van de eerder geboden hulp en de aard van de problematiek, varieert de frequentie van de behandeling van 1-2 maal per week. De duur kan variëren van enkele maanden tot enkele jaren: kort als het kan, maar langer als nodig is. Soms zijn de ingesleten patronen zo diep en vast, dat een psychoanalyse nodig is om verandering te bewerkstelligen.

© 2021 www.praktijkgoes.nl Disclaimer