groenblauw

Praktijk voor psychotherapie en psychoanalyse Utrecht

bloesem

Intake en onderzoek

In het eerste intakegesprek maken we kennis en kunt u vertellen wat er aan de hand is. In één of meerdere vervolggesprekken worden uw klachten en voorgeschiedenis verder uitgediept. Het afnemen van een biografische vragenlijst kan daar onderdeel van zijn. Ook kan ik u vragen iemand uit uw naaste omgeving mee te nemen naar een gesprek. Wanneer de diagnose voldoende duidelijk is, bespreek ik deze met u en kijken we samen naar de behandelmogelijkheden. Als we tot een overeenkomst komen, leggen we dit vast in een behandelplan, en kan de behandeling starten. De huisarts wordt hiervan op de hoogte gesteld, tenzij u hier bezwaar tegen heeft.

Mocht u meer gebaat zijn bij een andere behandelvorm dan ik u zelf kan bieden, of mocht mijn behandelaanbod niet aansluiten bij uw vraag, dan denk ik met u mee over waar u een passende andere behandeling kan krijgen. U wordt dan eerst terugverwezen naar de huisarts, die op de hoogte gesteld wordt van het advies.

© 2021 www.praktijkgoes.nl Disclaimer