groenblauw

Praktijk voor psychotherapie en psychoanalyse Utrecht

bloesem

Farmacotherapie

Als er een indicatie is voor een aanvullende behandeling van uw klachten met medicatie (dwz: naast de psychotherapie), dan wordt u voorgelicht over de keuze van het middel, de mogelijke bijwerkingen en het te verwachten resultaat. U wordt begeleid bij opbouw of eventuele afbouw van medicatie. Om het effect van de medicatie te meten, kunnen vragenlijsten worden ingezet.

© 2021 www.praktijkgoes.nl Disclaimer