groenblauw

Praktijk voor psychotherapie en psychoanalyse Utrecht

bloesem

Evaluatie / ROM

Gedurende de behandeling krijgt u via e-mail op gezette tijden digitale vragenlijsten toegestuurd, de zogenaamde ‘Routine Outcome Measurement’. De uitkomsten kunnen worden gebruikt om het beloop van uw klachten gedurende de behandeling te meten. Daarnaast zal, afhankelijk van de totale duur van de behandeling, elk half of heel jaar een evaluatie van de behandeling plaatsvinden. De huisarts wordt hiervan op de hoogte gesteld, tenzij u hier bezwaar tegen heeft.

Klachten of suggesties

Suggesties ten aanzien van de organisatie of werkwijze stel ik op prijs. Mocht u een klacht hebben over praktijkvoering of behandeling, dan hoop dat ik dat u dit met mij bespreekt. Als dit voor uw gevoel niet voldoende is, kunt u een beroep doen op de klachtenfunctionaris. Hiervoor doe ik een beroep op de regeling van mijn beroepsvereniging, de NVvP. In het klachtenreglement leest u precies wat u kan verwachten van de klachtenfunctionaris en de bemiddeling bij klachten. U kan de klachtenfunctionaris bereiken door het sturen van een e-mail naar klachtenfunctionaris@nvvp.net. Vermeldt u in de mail in ieder geval ook uw telefoonnummer, zodat de klachtenfunctionaris contact met u op kan nemen voor een gesprek.

Wordt uw klacht, ook met bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet of onvoldoende opgelost, dan kan u de klacht tevens voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie die een bindende uitspraak doet. Hiervoor ben ik aangesloten bij de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken in Den Haag. De geschillencommissie schriftelijk of digitaal te benaderen, via onderstaand adres:

Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
www.degeschillencommissie.nl (via de Geschillencommissie Zorg wordt u naar de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken geleid).

Patiënten die via 1nP zorg bij mij krijgen, kunnen gebruik maken van de klachtenregeling van 1nP.

© 2021 www.praktijkgoes.nl Disclaimer