groenblauw

Praktijk voor psychotherapie en psychoanalyse Utrecht

bloesem

Welkom

Mijn naam is Josje Goes. In mijn praktijk werk ik met veel plezier als psychiater en als psychotherapeut / psychoanalytica i.o.

Mensen die bij mij komen, hebben vaak de wens om uit te zoeken hoe het toch komt dat zij vastzitten in bepaalde (ongewenste) patronen, of dat telkens dezelfde klachten opspelen. Dikwijls heeft eerdere hulp onvoldoende verbetering gebracht. Zij kampen bijvoorbeeld met al langer bestaande depressieve – of angstgevoelens, hebben een negatief zelfbeeld, moeite met het ervaren en uiten van hun emoties, of ondervinden problemen in het contact met andere mensen, zoals in relaties.

Als behandeling bied ik individuele inzichtgevende psychotherapie, overwegend vanuit psychoanalytisch referentiekader. De gedachte achter deze behandelvorm is dat inzicht in de eigen, vaak onbewuste gedrags- en gevoelspatronen kan leiden tot vermindering van klachten. In deze therapie wordt dus verder gekeken dan naar de klachten alleen. Soms wordt tijdelijk medicatie voorgeschreven.

© 2022 www.praktijkgoes.nl Disclaimer